Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsår 2021 Kåhögs Byalag bildades 1974 och har som övergripande syfte att utveckla området och verka för medlemmarnas trivsel. Föreningen fungerar även som remissinstans gentemot kommunen och övriga myndigheter. Föreningens …

Verksamhetsplan 2022

Nedan uppräknade punkter vill styrelsen lägga som förslag att fortsätta jobba med samt lyfta upp och börja jobba med under nästkommande period. OM styrelsen är komplett : Arbeta med att …

Inbjudan till årsmöte

Årsmöte KåhögsbyalagNärmån den 28 feb. 2022 18:30- 19:30 Centraleuropeisk tid – StockholmAnslutningsinfoAnslut till Google Meethttp://meet.google.com/fbz-fctr-xeh https://meet.google.com/fbz-fctr-xeh?hs=224 Välkomna till årsmöte! Måndagen den 28 februari, kl 18:30 Läs mer på årsmöteshandlingarna här …

Nyhetsbrev nr 1 år 2022

Efter ytterligare ett år då våra gemensamma aktiviteter har varit inställda på grund av pandemin hoppas vi i styrelsen att vi under 2022 kommer ha möjlighet att ta upp traditionerna …