Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsår 2021 Kåhögs Byalag bildades 1974 och har som övergripande syfte att utveckla området och verka för medlemmarnas trivsel. Föreningen fungerar även som remissinstans gentemot kommunen och övriga myndigheter. Föreningens …

Verksamhetsplan 2022

Nedan uppräknade punkter vill styrelsen lägga som förslag att fortsätta jobba med samt lyfta upp och börja jobba med under nästkommande period. OM styrelsen är komplett : Arbeta med att …

Inbjudan till årsmöte

Årsmöte KåhögsbyalagNärmån den 28 feb. 2022 18:30- 19:30 Centraleuropeisk tid – StockholmAnslutningsinfoAnslut till Google Meethttp://meet.google.com/fbz-fctr-xeh https://meet.google.com/fbz-fctr-xeh?hs=224 Välkomna till årsmöte! Måndagen den 28 februari, kl 18:30 Läs mer på årsmöteshandlingarna här …

Nyhetsbrev nr 1 år 2022

Efter ytterligare ett år då våra gemensamma aktiviteter har varit inställda på grund av pandemin hoppas vi i styrelsen att vi under 2022 kommer ha möjlighet att ta upp traditionerna …

Hej!

Nytt år, nya möjligheter och vi går mot ljusare tider! Härligt alla kåhögsbor och vi hälsar nyinflyttade välkomna till Kåhög. Detta är ett bostadsområde i Partille där det är låg …

Kort referat från årsmöte den 23/2 2021

Tisdagen den 23 februari höll Kåhögs Byalag sitt årsmöte.I år kunde vi tyvärr inte träffas pga Covid-19 utan mötet hölls digitalt i Teams.Verksamhetsberättelse, balansrapport, resultatrapport och revisorernas berättelse lästes föredömligt …

Kort referat från årsmötet den 20/2 2020

Torsdagen den 20 februari höll Kåhögs Byalag sitt årsmöte. I år besöktes årsmötet av endast 6 hushåll förutom styrelsemedlemmarna, vilket är mycket lågt. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året …

Kort referat från årsmötet den 21/2 2019

Torsdagen den 21 februari höll Byalaget årsmöte. I år besöktes årsmötet av 14 deltagare. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och en ny styrelse valdes. Markus Juhlin avtackades. Medlemsavgiften beslöts att …

Kort referat från årsmötet den 28/3 2018

Onsdagen den 28 mars gick årsmötet av stapeln med 12 deltagare. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och en ny styrelse valdes. Martin Mähl, Anette Carlsson Rydberg och Cecilia Tvingby avtackades. …