Medlemsavgiften är för närvarande 150kr per hushåll och då ingår den årliga rishämtningen till påskbrasan.

För att bli medlem betalar du in avgiften till plusgirokonto 441 11 79 – 7 eller swishar till 123 663 7052.

Märk inbetalningen med namn, adress och e-postadress.