Kåhögs byalag bildades 1974 och har som övergripande syfte att utveckla området och verka för medlemmarnas trivsel. Föreningen fungerar även som remissinstans gentemot kommunen och övriga myndigheter.

Ur stadgarna:

§ 1 ” Föreningen skall verka för de boende och områdets bästa ur sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter, samt verka för kulturell utveckling och mångfald. Föreningen kan också fungera som remissinstans till kommunala organ och andra instanser i frågor som rör orten”.

Org.nr 802440-4017
Plusgiro 441 11 79 – 7
Swish 123 663 7052

info@kahogsbyalag.se

Detta är vi som sitter i styrelsen:

Maria Bogeblad: ordförande/firmatecknare

Ulla-Carin Moberg : ledamot

Anton Björndal : ledamot

Regina Valenzuela – Bergstrand: kassör/firmatecknare

Sara Glimvert: sekreterare/sociala medier/hemsida

Ulrica Strand: suppleant

James Halpin: suppleant

Revisor: Ola Björsander

Valberedning: Roland Sollerhed och Agneta Björkström