Kåhögs byalag bildades 1974 och har som övergripande syfte att utveckla området och verka för medlemmarnas trivsel. Föreningen fungerar även som remissinstans gentemot kommunen och övriga myndigheter.

Ur stadgarna:

§ 1 ” Föreningen skall verka för de boende och områdets bästa ur sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter, samt verka för kulturell utveckling och mångfald. Föreningen kan också fungera som remissinstans till kommunala organ och andra instanser i frågor som rör orten”. Kåhögs byalags stadgar (2017)

Org.nr 802440-4017
Plusgiro 441 11 79 – 7
Swish 123 509 82 64

info@styrelsen

Detta är vi som sitter i styrelsen:

Anton Björndal: ordförande/firmatecknare

Ulla-Carin Moberg : sekreterare/sociala medier/hemsida

Roland Sollerhed: kassör/firmatecknare

Benjamin Gäskeby: ledamot

Karin Oliv: ledamot/uthyrningsansvarig

Anna Niemi: suppleant

Revisor: Ola Björsander

Valberedning: Roland Sollerhed (ytterligare person sökes)