Protokoll från årsmötet 12 mars 2024

På årsmötet var sju personer närvarande. Revisorn ansåg att handlingarna var i sin ordning och styrelsen beviljade ansvarsfrihet.
Två motioner inkom från styrelsen självt. Den ena handlade om de framtida avfallsbilarna som på grund av sin storlek kommer att ha svårt att köra i Kåhög. Mötet konstaterade dock att mer information behövs för att eventuellt agera. Den andra motionen tog upp frågan om ledningssystemet i nedre Kåhög där vi ser att klimatförändringar med ökade vattenmassor ställer till problem för vissa hushåll. Kontakt kommer att tas med intresserade villaägare.
På mötet beslutades också att från och med 2025 höja årsavgiften till Kåhögs byalag från 150 kr till 175. Detta på grund av det allmänt höjda kostnadsläget.

Protokoll årsmöte 2024-03-12