Kallelse till Kåhögs byalags årsmöte 12 mars

Årsmötet för Kåhögs byalag äger rum tisdag 12 mars kl 18:30. Mötet sker digitalt via Teams och du som har betalat medlemsavgift till Kåhögs byalag är välkommen att närvara. Alla handlingar såsom verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och budget kommer att läggas ut här på webben senast en vecka före mötet. OBS! Motioner ska vara inlämnade en vecka innan årsmötet för att kunna behandlas. Om du har en motion kan du mejla till ullacarinmoberg@gmail.com eller till styrelsen@kahogsbyalag.se 

Här hittar du länken till det digitala mötet:

Mötes-ID: 351 410 038 502
Lösenord: zfRkdj

Ladda ned Teams | Anslut på webben

Handlingar till årsmötet

Dagordning till årsmöte

Budget 2024

Resultat 2023

Verksamhetsberättelse 2023

Verksamhetsplan 2024