Verksamhetsplan 2022

Nedan uppräknade punkter vill styrelsen lägga som förslag att fortsätta jobba med samt lyfta upp och börja jobba med under nästkommande period.

OM styrelsen är komplett :

 • Arbeta med att öka engagemang i de frågor och aktiviteter som Byalaget driver.
 • Rishämtning / Påskbrasa
 • Lekplatser, bevaka upprustningen på övre samt nedre lekplatserna
 • Midsommarfirande
 • Fortsatt stödja Grannsamverkan.
 • Löpande underhåll av båda förråden.
 • Trafik, Ha fortsatt dialog med kommunen.
 • Uthyrning av tält, bord/bänkar
 • Följa kommunens planering för Kåhög.

Om styrelsen EJ är komplett:

Om styrelsen inte är komplett kan vi inte få bidrag för Påskbrasa samt Midsommarfirande.

 • Arbeta med rekrytering för att få en komplett styrelse.
 • Rishämtning / Påskbrasa
 • Fortsatt stödja Grannsamverkan.

Maria Bogeblad – Ordförande

Johanna Wiik-Hansen – Sekreterare

Agneta Björkström – Kassör

James Halpin – Ledamot

Sara Glimvert – Ledamot

Juan Carlos Lizarraga – Suppleant

Angela Jularic – Suppleant