Verksamhetsberättelse 2021

Verksamhetsår 2021

Kåhögs Byalag bildades 1974 och har som övergripande syfte att utveckla området och verka för medlemmarnas trivsel. Föreningen fungerar även som remissinstans gentemot kommunen och övriga myndigheter.

Föreningens medlemsantal är 150 st, samma medlemsantal som under 2020. Under innevarande år var medlemsavgiften 150:- och styrelsens arbete under året har varit med de frågor som årsmötet beslutat men med vissa undantag på grund av den pågående pandemin.

Ur stadgarna:

§ 1 ” Föreningen skall verka för de boende och områdets bästa ur sociala, ekonomiska och miljömässiga aspekter, samt verka för kulturell utveckling och mångfald. Föreningen kan också fungera som remissinstans till kommunala organ och andra instanser i frågor som rör orten”.

Styrelsen

Styrelsen har under det gångna verksamhetsåret bestått av:

Sekreterare – Johanna Wiik-Hansen

Ledamot – James Halpin

Ordförande – Maria Bogeblad

Kassör – Agneta Björkström

Ledamot – Sara Glimvert

Suppleant – Angela Jularic

Suppleant – Juan CarloLizarraga

Rishämtning/Påskbrasa

Söndagen den 28/3 anordnades hämtningen av stora rishögar runt om i Kåhög. Högen blev som den brukar, rejält stor. Tyvärr så fick vi även under 2021 ställa in den årliga påskbrasan på grund av de rådande covid-19 restriktionerna. Högen eldades upp den 17 april under överseende av frivilliga som vaktade. Byalaget vill rikta ett stort tack till alla involverade i både rishämtningen samt uppeldningen av rishögen.

Förråd/Uthyrning

Undet våren gjordes en inventering av förråden av Byalagets styrelse. Uthyrning av tält och bänkar har erbjudits och även utnyttjas av boende i Kåhög. I nuläget finns två kompletta tält att hyra. Byalaget är glada att kunna erbjuda denna tjänst och försöker att göra uthyrningen så enkel som möjligt. Mer information finns att hitta på hemsidan.

Trafikgruppen

Inget att rapportera. Trafikgruppen har under 2021 inte varit aktiv.

Motioner

Innan årsmötet 2021 inkom det en motion. Den handlade om belysning nere vid återvinningen i Kåhög. Denna motion har tyvärr fallit mellan stolarna då den nya styrelsen tog över och kommer tittas på under Q1 2022 och återkopplas kring. 

Hemsida & sociala medier

Allt arbete som bedrivs av Kåhögs Byalags styrelse och alla viktiga frågor för Kåhög skall kommuniceras ut till Byalagets medlemmar och till boende i Kåhög. Styrelsen har i dagsläget valt att göra detta genom tre kanaler. Dels genom postalt nyhetsbrev(1) som kommer några gånger per år där dom största och viktigaste frågorna lyfts fram, detta då flera av Byalagets medlemmar inte nödvändigtvis använder sig av modernt socialt media. Den andra kanalen är byalagets egna hemsida(2) som får ses som vår viktigaste samlingspunkt för det arbete som bedrivs och för de frågor som berör Kåhög. Den sista kanalen är Facebook(3) där Byalaget dels har sin egna sida, samt kommunicerar via sidan ”Vi som bor i Kåhög”. På dessa sidor postas det mest aktuella från Byalaget.

Under våren 2021 kraschade hemsidan vilket hade påverkan på möjligheten att lägga upp information. Men till slut fick Byalaget teknisk hjälp av en Kåhögsboende för att få det löst med en ny hemsida. Stort tack för detta!

Midsommarfirande

2021 års midsommarfirande i Kåhög blev tyvärr inställt pga Covid-19. Bla infördes restriktioner om hur många personer som får vistas på en och samma plats samtidigt, vilket gör det omöjligt att arrangera en sammankomst som detta.

Grannsamverkan

Vi uppmuntrar även alla att fortsätta använda Facebookgruppen “Grannsamverkan i Kåhög” och sprida intressant och viktig information som rör vår säkerhet därigenom.

Det finns inget krav på att vara medlem i Kåhögs Byalag för att vara med i Grannsamverkan. Grannsamverkan är således fristående och gratis att vara med i. Önskar man gå med anmäler man sig till “grannsamverkan.kahog@gmail.com”.

Vi ser gärna att vi blir fler, och medlemskapet innebär inget arbete i sig utan är mer ett sätt att samverka och hålla sig uppdaterad om vad som händer i närområdet.

Maria Bogeblad – Ordförande

Johanna Wiik-Hansen – Sekreterare

Agneta Björkström – Kassör

James Halpin – Ledamot

Sara Glimvert – Ledamot

Juan Carlos Lizarraga – Suppleant

Angela Jularic – Suppleant