Byalaget kritisk till renovering av lekparken

Styrelsen i Kåhögs byalag har kontaktat Partille kommun då vi är kritiska till hur renoveringen av lekparken på Tulteredsvägen har skötts. Det är jättebra att lekparken, där också midsommarfirandet brukar ske, har fräschats upp men tyvärr verkar det som man inte tänkt till i planeringen.
Här är de synpunkter vi skickat in till kommunen:

  • Gångvägen fram till lekplatsen har inte återställts utan har ersatts av en tänkt gräsyta som nu är översvämmad och en ren leråker
  • Räcket/avbärningen som avgränsar lekplatsen har inte återställt så gräset kan lätt vandra in i sanden på lekplatsen.
  • Sittbänkar och bord har placerats för nära lekattraktionerna, de bör placeras på gräsytan i stället. De bör även förankras väl i marken för att förhindra vandalisering
  • Flera av attraktionerna har installerats utan att man tagit hänsyn till hur de bäst placeras i förhållande till varandra. Några har också bristfällig förankring
  • Sandlådan har inte återinstallerats, i stället verkar hela lekplatsen vara en sandhög
  • En allmän översyn av lekplatsen bör göras samt en besiktning om att den är säker och har en installation som kan vara i många år, minst 10 år.

    Kåhögs byalag har vid flera tillfällen varit i kontakt med kommunen men någon ansvarig handläggare verkar inte finnas. Kommunen kommer dock att anlägga sarg och en gångstig in till lekplatsen i egen regi i övrigt hänvisar man till EU-standard.

Har du själv synpunkter? Hör gärna av dig till oss på info@kahogsyalag.se