INBJUDAN TILL ÅRSMÖTE 2023

Välkomna till årsmöte söndagen den 2 april klockan 19.00

Årets årsmöte kommer att vara digitalt på mötes-plattformen Teams. Länken till mötet kommer att finnas här på Byalagets hemsida.

Läs mer och hämta årsmöteshandlingarna på www.kahogsbyalag.se, de finns tillgängliga några dagar innan årsmötet hålls.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast 1 vecka innan mötet. Motioner skickas till info@kahogsbyalag.se

Tycker du att det är roligt att engagera dig och samarbeta med inspirerande människor? Hör då av dig till valberedningen: Roland Sollerhed tel: 0705-509905.

Varmt välkomna!


Betala gärna in medlemsavgiften på 150 sek för 2023 redan nu.

Kåhögs Byalag bildades 1974 och har som övergripande syfte att utveckla området och verka för medlemmarnas trivsel. Detta gör vi genom att driva frågor som lekplatser, grannsamverkan, förskola, trafik & lokaltrafik, midsommarfirande och att vara en gemensam röst gentemot kommunen m.fl. Givetvis är vår traditionella rishämtning och påskbrasa samt midsommar något som vi är stolta över.

Med vänliga hälsningar från Styrelsen

Org.nr 802440-4017

info@kahogsbyalag.se mejl

Plusgiro 441 11 79 – 7

Swish 123 663 7052