Nyhetsbrev nr 2, 2022

Rishämtning

Det är äntligen dags för Byalagets årliga tradition! Söndagen den 10 april mellan 09.00-15.00 kör risbilen runt i Kåhög och hämtar grenar och ris från våra trädgårdar. Du som vill hänga med och hjälpa till ring till Magnus på telnr. 0761-271633. Prata ihop er med de närmaste grannarna var ni lägger riset så högarna blir större men färre. Max 5m från tomtgräns! Under vardagarna v. 14 kör risbilen runt och plockar upp stora rishögar. Fyller ni på nytt, tar vi det på söndagen. Var inte oroliga! Det är trevligt om du hjälper till när vi kommer och hämtar, håll utkik. Stubbar, tjocka grenar (större än ⌀ 8 cm) samt byggavfall är ej tillåtet i rishögen! Då korna kan skada sig på spik och annat som det medför. Bli medlem i Byalaget innan hämtningen! Swish eller PlusGiro (se sidfot). Har du en MEGA HÖG så swisha in en extra slant med vad du tycker det är värt.

Påskbrasa 2022!

Nu när restriktionerna med covid-19 har upphävts och samhället är som vanligt igen kan äntligen den traditionsenliga påskbrasan på påskafton tändas! Klockan 20.00 tänds elden som vanligt igen och då är det bara att bege sig man ur huse med fackla för att beskåda och värma sig med grannskapet! En eld behöver alltid vaktas, och vi ser gärna fram emot hjälp med att vakta, så eldvakter kan behövas. Vi vaktar i 2 timmars intervall under kväll och natt tills elden har brunnit ut. Ett tidsschema finns där den som vill och kan fyller i sitt namn. Det är bra om vi hjälps åt! Hör av er till: 0735 -774994 så kommer vi överens om en tid som passar er.

Kort referat från årsmötet:


Måndagen den 28e februari höll Kåhögs byalag sitt årsmöte. Även i år hölls mötet digitalt.
Verksamhetsberättelse, balans – och resultatrapport för 2021 gicks igenom och mötet röstade även igenom verksamhetsplan och budget för 2022 samt beslutade att ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna året och en ny styrelse valdes. Ordförande Maria Bogeblad, sekreterare Sara Glimvert, kassör: Regina Valenzuela-Bergstrand, ledamöter: Anton Björndal och Ulla-Carin Moberg, suppleanter: James Halpin och Ulrika Strand. Tidigare sekreterare Johanna Wiik-Hansen och suppleanter Juan Carlos och Angela Jularic ber vi att tacka för deras medverkan de senaste året/åren. Mer utförlig info finns på vår hemsida. (kahogsbyalag.se) Medlemsavgiften för 2023 beslöts att förbli 150 kr per år och hushåll, samma som för 2022.

Medlemsavgift!

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2021. Det kostar 150 kr per hushåll och sätts in på swish eller PlusGiro (se sidfot). Märk betalningen med “namn, gata och gatunummer”. Medlemsavgiften betalas in på Plusgiro 441 11 79 – 7 eller Swish 123 663 7052.

Regina Valenzuela-Bergstrand, ledamöter: Anton Björndal och Anna-Carin Moberg, suppleanter: James Halpin och Ulrika Strand. Tidigare sekreterare Johanna Wiik-Hansen och suppleanter Juan Carlos och Angela Jularic ber vi att tacka för deras medverkan de senaste året/åren. Mer utförlig info finns på vår hemsida. (kahogsbyalag.se) Medlemsavgiften för 2023 beslöts att förbli 150 kr per år och hushåll, samma som för 2022. 

Medlemsavgift: Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 2021. Det kostar 150 kr per hushåll och sätts in på swish eller PlusGiro (se sidfot). Märk betalningen med “namn, gata och gatunummer”.

Midsommar

Midsommarfirandet blir av i traditionsenlig ordning 2022 ! Det har vi längtat efter att anordna nu när vi kan efter pandemitiden. Vi kommer så småningom att lista upp korta specifika uppgifter så att du om du har möjlighet till det enkelt kan komma och hjälpa till med någon del av iordningställandet.

Med vänliga hälsningar från Styrelsen!

Org.nr 802440-4017info@kahogsbyalag.se, Plusgirot: 441 11 79 – 7www.kahogsbyalag.se, Swish: 123 663 7052