Väghållning

Hej!

Lite information om regler i vinter:
Håll gångvägar och trottoarer framkomliga:
Som fastighetsägare har du skyldighet att hålla gångvägar och trottoarer längs med din tomt halksäkra och snöfria. Du ansvarar även både för att sanda och att sopa upp och föra bort sand från gångbaneutrymmet vid din fastighet. Till gångbaneutrymmet räknas även trappa samt tillfart till gångbana.

Partille kommun gäller vinterberedskap från den 1 november till och med den 10 april. Kommunen ansvarar för renhållning, halkbekämpning och snöröjning av merparten de 250 kilometer vägar, gator och gång- och cykelvägar som finns i Partille.

Gällande vår/sommar och fråga gällande blomsterlådor:
Med tillstånd från kommunen får blomsterlådor som fartdämpare ställas ut på bostadsgator mellan den 15 maj och 31 oktober.

All info om detta finns på kommunens hemsida https://www.partille.se/e-tjanster/bygga–bo/ansok-om-utplacering-av-blomsterlador

Vänliga vintriga hälsningar från

Byalaget Kåhög