Kort referat från årsmötet den 21/2 2019

Torsdagen den 21 februari höll Byalaget årsmöte. I år besöktes årsmötet av 14 deltagare. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och en ny styrelse valdes. Markus Juhlin avtackades. Medlemsavgiften beslöts att förbli 150 kr per år och hushåll. Två motioner hade inkommit, en om att införskaffa en hjärtstartare samt en om att kontakta kommunen angående den bristfälliga snöröjningen. En verksamhetsförklaring antogs samt behandling av budget för år 2019. Information från Byalagets arbetsgrupper  behandlades.