Kort referat från årsmötet den 28/3 2018

Onsdagen den 28 mars gick årsmötet av stapeln med 12 deltagare. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året och en ny styrelse valdes. Martin Mähl, Anette Carlsson Rydberg och Cecilia Tvingby avtackades. Medlemsavgiften beslöts att förbli 150 kr per år och hushåll. Inga motioner hade inkommit. Beslut om att införskaffa ett nytt tält för uthyrning antogs. En verksamhetsförklaring  antogs samt behandling av budget för år 2018. Information från Grannsamverkan och Trafikgruppen behandlades. Det delgavs även information om enkät, hemsida, sociala medier, midsommarstång och rishämtning.